Η LEGNO DOORS θέλοντας να μεγιστοποιήσει το όφελος των πελατών της μετά την αγορά και καθ’ όλη τη χρήση των προϊόντων της δημιούργησε και φέρνει σήμερα σε εσάς τη νέα ολοκληρωμένη υπηρεσία Μετά-Πωλήσεως (after-sales-support) ‘SYNERGY’.

Η υπηρεσία προσφέρεται προς τις 2 κύριες οικογένειες των προϊόντων:
α) ΘΩΡΑΚΙΣΗ (Θωρακισμένες Πόρτες, Πόρτες Εισόδου Πολυκατοικίας)
β) ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ (PVC, Αλουμινίου)
γ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
δ) ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ
ε) ΣΙΤΕΣ

Τώρα με τη LEGNO DOORS μπορείτε και εσείς να επωφεληθείτε από τα προνόμιά της υπηρεσίας ‘SYNERGY’, επιλέγοντας μέσα από τα παρακάτω 3 πακέτα κατάλληλα διαμορφωμένα ώστε να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες και τις επιθυμίες του καθενός από εσάς. 
Όροι και Προϋποθέσεις Εγγύησης
01. Η εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύει με την προϋπόθεση ότι έχει υπογραφεί ή σφραγισθεί από τον εκάστοτε εκπρόσωπο της LEGNO DOORS και φέρει το διακριτό σήμα της εταιρείας, όπως κα τα λοιπά νόμιμα στοιχεία της. 
02. Η ισχύς της εγγυήσεως ξεκινά από την ημέρα της αγοράς και το διάστημα διάρκειας καθορίζεται βάσει οριοθέτησης του εκάστοτε προϊόντος. 
03. Δικαίωμα αγοράς της υπηρεσίας επέκτασης εγγυήσεως δίνεται σε όλους τους πελάτες της εταιρείας εντός 14 ημερών από την εκάστοτε αγορά που πραγματοποίησαν σε προϊόντα που συμπεριλαμβάνουν τα παραπάνω πακέτα εγγύησης και εφόσον δεν έχει παραδοθεί το προϊόν στον τελικό καταναλωτή.
04. Η εγγύηση ισχύει μόνον σε περίπτωση κανονικής και ορθής λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης και μόνον υπό τις συνηθισμένες συνθήκες χρήσης.
05. Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση πρόκλησης βλάβης ή ζημιάς στο εκάστοτε προϊόν λόγω εξωτερικών επιδράσεων.
06. Η εγγύηση λήγει σε περίπτωση οποιασδήποτε ενέργειας τρίτων ή γεγονότων ή ατυχημάτων τα οποία δεν ανήκουν στη συνήθη χρήση του προϊόντος.
07. Η εταιρεία δε φέρει απολύτως καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά προκληθεί κατά τη μεταφορά των προϊόντων από αναρμόδια πρόσωπα.
08. Η εγγύηση παύει να ισχύει από τη στιγμή όπου μεταβιβαστεί η κυριότητα των προϊόντων σε τρίτα πρόσωπα.
09. Προϋπόθεση για την ισχύ της εγγύησης είναι να μην έχει τροποποιηθεί ή αφαιρεθεί μέρος του προϊόντος. Τυχόν αποκατάσταση, επισκευή ή παρεμβάσεις στο προϊόν πραγματοποιούνται μόνον από καταρτισμένο προσωπικό.
10. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει επιπλέον αντικατάσταση ή επισκευή για μια μόνον φορά (ανά τεμάχιο) εντός στη περίοδο ισχύος του πακέτου υπηρεσίας. 
11. Η Έκπτωση αναφορικά με την υπηρεσία ‘Αντικατάστασης Επενδύσεως Υλικού Laminate ’μπορεί να πραγματωθεί στους εκάστοτε διαθέσιμους χρωματισμούς μέσω της γκάμας του χρωματολογίου της εταιρείας.
12. Η υπηρεσία ‘Αντικατάσταση Χερουλιών’ ισχύει για αντικατάσταση των χερουλιών ή χερουλιού (ανάλογα με τη λειτουργικότητα του εκάστοτε κουφώματος) μόνον για το ίδιο συγκεκριμένο είδος χερουλιού που παραδόθηκε μαζί με την αγορά του Κουφώματος, χωρίς να δίνεται η δυνατότητα αντικατάστασης σε Χερούλι ‘HOPPE’.
13. Η υπηρεσία ‘Έκπτωση Αντικατάστασης Ρολού’ αφορά ίδιου τύπου Ρολού (Επικαθήμενο) με Φυλλαράκι και Κουτί Πλαστικού υλικού κατασκευής.
14. Η Έκπτωση αναφορικά με την υπηρεσία ‘Εξωτερικού Ρολού’ μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον σε Κουφώματα τα οποία τη δεδομένη στιγμή δε διαθέτουν κανενός είδος Ρολού.
15. Η Έκπτωση αναφορικά με την υπηρεσία ‘Αναβάθμισης Υαλοπινάκων’ αφορά την αντικατάσταση Διπλών Τζαμιών 2 ΕΠΟΧΩΝ, 4 χιλιοστών + 4 χιλιοστών (Τζάμι 4+4) σε 4 χιλιοστών και 5 χιλιοστών (Τζάμι 4+5), όσο και σε 4 χιλιοστών και 6 χιλιοστών (Τζάμι 4+6).
16. Τα Δωρεάν Μεταφορικά καλύπτονται βάσει μεγέθους και είδους έργου από τη περιοχή όπου εδρεύει η εταιρεία (Κέντρο Θεσσαλονίκης) εως τον τελικό προορισμό του έργου. Σε κάθε, ωστόσο, περίπτωση όπου κατά την αγορά του/των προϊόντος/ων εκτιμηθούν επιπρόσθετα μεταφορικά έξοδα στην αξία αυτού/ών, τότε στην εκάστοτε επίσκεψη του τεχνικού, τα έξοδα αυτά, θα επιτελέσουν οικονομική επιβάρυνση του πελάτη.
17. Οι Δωρεάν Επισκέψεις πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως και Σάββατο σε Ώρες Λειτουργίας του εμπορικού καταστήματος (εκτός Γιορτών και Αργιών).
18. Ανεξαρτήτως συνθηκών που επικράτησαν δε δύναται να παρατεθεί ο χρόνος του εκάστοτε πακέτου εγγυήσεως.
19. Με την αποκατάσταση της εκάστοτε βλάβης, δε παρατείνεται ο χρόνος της εγγύησης.
20. Η πώληση είναι τελική και δε παρέχεται επιστροφή, αντικατάσταση ή αλλαγή του πακέτου εγγυήσεως.
21. Για την κάλυψη της εκάστοτε υπηρεσίας, απαιτείται η προσκόμιση του παραστατικού αγοράς (τιμολόγιο-απόδειξη) του προϊόντος και του πακέτου υπηρεσίας εγγυήσεως.
22. Η παραποίηση των παραπάνω ορών και προϋποθέσεων της εγγυήσεως δε δύναται να συμβεί γραπτώς ή προφορικώς από κανένα πρόσωπο, αρμόδιο ή μη.
23.   Με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, ο πελάτης αποδέχεται και συμφωνεί με τους όρους παροχής της υπηρεσίας για το προϊόν που αναγράφεται στο εκάστοτε πακέτο εγγυήσεως.
 
 
Παροχές Εγγύησης
Εφόσον διαπιστωθεί δεσμευτικά ότι επήλθε γεγονός το οποίο δικαιολογεί την αξίωση από την εγγύηση, είμαστε σε θέση να παρέχουμε, κατά τη διακριτή μας ευχέρεια αποζημίωση υπό τις ακόλουθες μορφές (βάσει του εκάστοτε προϊόντος):
Α) Αντικατάσταση του προϊόντος
Β) Επισκευή του προϊόντος 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ