Εμπορία και Τοποθέτηση
·         Θωρακισμένες Πόρτες
·         Πόρτες Εισόδου
·         Εσωτερικές Πόρτες
·         Εξωτερικά Κουφώματα
·         Κλειδαριές Θωρακισμένων Πορτών
·         Σίτες Εξωτερικών Κουφωμάτων
·         Έπιπλα Κουζίνας
·         Ντουλάπα
·         Ξύλινα Δάπεδα Laminate
·         Πτυσσόμενα Κάγκελα Ασφαλείας

Αντικατάσταση και Τοποθέτηση
·         Χερούλια Θωρακισμένων/Εσωτερικών Πορτών και Εξωτερικών Κουφωμάτων
·         Επενδύσεις Θωρακισμένων Πορτών
·         Μύλοι/Κλειδαριές Θωρακισμένων Πορτών
·         Κλειδαριές Εσωτερικών Πορτών
·         Ανεμοφράκτης Πορτών
·         Μηχανισμός Επαναφοράς Πορτών Εισόδου
·         Μηχανισμός Εξωτερικών Κουφωμάτων
·         Μεντεσέδες Πορτών και Κουφωμάτων
·         Ρολά Εξωτερικών Κουφωμάτων
·         Ιμάντας Ρολών Εξωτερικών Κουφωμάτων
·         Ταμπακέρα Ρολών Εξωτερικών Κουφωμάτων
·         Ροδάκια Συρόμενων Κουφωμάτων
·         Σίτες Εξωτερικών Κουφωμάτων  
 
Επιδιορθώσεις
·         Γενικό Service Θωρακισμένων/Εσωτερικών Πορτών και Εξωτερικών Κουφωμάτων
·         Ρολά Εξωτερικών Κουφωμάτων
·         Μηχανισμός Επαναφοράς Πορτών Εισόδου
·         Μύλοι/Κλειδαριές Θωρακισμένων Πορτών
·         Ρεγουλαρίσματα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ